نوبت‌دهی بهساز طب

نوبت دهی آنلاین

قوانین و مقررات

* زمان مراجعه برای درخواست شما در رسید نوبت دهی اینترنتی قابل مشاهده می باشد.

* قبل از مراجعه حتماً آمادگی های قبل از انجام هر نوع تصویربرداری و شرایط انجام هر نوع آزمون را به دقت مطالعه نمایید. در غیر این صورت از انجام خدمت مورد نظر معذور خواهیم بود.

* در وارد کردن اطلاعات دقت لازم را بعمل آورید. درصورت مغایرت نسخه اصلی با نسخه ارسال شده از انجام عملیات تصویربرداری معذور خواهیم بود.

* از نوع بیمه درمانی در زمان نوبت دهی حتماً آگاهی داشته باشید.

* برای نوبت دهی احتیاج به بارگذاری فایل تصویری نسخه ضروری می باشد.

* اطلاعات نوبت ثبت شده از بخش پیگیری نوبت دهی قابل مشاهده می باشد.

* لطفاً 30 دقيقه پیش از وقت تعیین شده، در مرکز تصویربرداری جهت پذيرش نهايی حضور يابيد.